Xxx marathi chat what is your worst dating experience

आमचा गप्पांचा विषय हा मायाचा अमेरिकन विसा, तिचे फ्युचर प्लँन्स असाच होता.

एव्हड्या मोठ्या अपार्टमेंटमधे आम्ही दोघच होतो त्याचा फायदा मी अतिशय सावधपणे व हळूवारपणे मायाच्या कलाकलाने घेण्याचे ठरवले.

खारे काजू, पिस्ते, चीज-पायनापल वगैरे त्याने नीट मांडून ठेवले होते. माझा मावसभाऊ व वहिनी मॉडर्न विचारसरणीचे होते आणि, मायाही तशीच वाढली होती.मी मला सावरले, आणि मायाला म्हणालो, "माया, मी आता स्कॉच घेणार आहे? ""नको अंकल, मी काहीतरी सॉफ्ट घेइन." माया म्हणाली."अग, जरी मी तुझा सासरा असलो नात्याने तरी, लाजू नकोस. माझ्याकडे उत्तम इटलियन वाइन आहे" मी म्हटले.माया माझ्या समोरच्या कोचावर बसली आणि म्हणाली, "ओ के अंकल मी वाईन घेईन."मी तिला उत्तम ईटलियन वाईनचा एक ग्लास भरुन दिला, आणि मी माझ्यासाठी एक स्कॉचचा पेग बनविला.

तिच्या गुलाबी टॉपचा गळा जरा जास्तच खोल होता, त्यामुळे तिच्या उरोजांमधील फटीचा वरचा भाग दिसत होता.

माया चिकनची डिश घेउन आली, आणि आम्ही जनरल गप्पा मारत ड्रिंक्स सिप सिप करत बसलो.

मी तिला माझ्या बिझनेस, फॉरीन ट्रिप्स वगैरे बद्दल सांगत तिच्यावर जास्त प्रभाव टाकत राहिलो.

Search for Xxx marathi chat:

Xxx marathi chat-20Xxx marathi chat-30Xxx marathi chat-66Xxx marathi chat-12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Xxx marathi chat”

  1. One day, Drake is going to be in a serious relationship. Yet Drake-in-love seems to be the preferred persona among his fans, particularly when it pertains to his great public love, the yin to his yang, his sometime duet partner and the fuel that seemingly keeps his fantasies going. Their relationship has been waxing and waning like the tide for nearly eight years now.

  2. She felt 'mesmerised and intimidated' by the woman - who was seemingly her polar opposite - adventurous and free-spirited - in contrast to her 'type A personality'. Cheaper By The Dozen star Alyson began regularly communicating with and hanging out with the instructor before the pair's friendship turned into a serious relationship. I fell in love with a woman.'The brunette beauty said sharing her story hasn't been all that easy - as many others who have been in her shoes know.